Menu

--- ANKETA --

Rekonstrukce komína vyvložkováním

Máme pro Vás vědomostní KVÍZ

Kdo do domu přinese štěstí a pocit bezpečí.

Kdo postaví nový komín včetně platné revizní zprávy.

Kdo vyčistí, provede kontrolu, zrenovuje, vyfrézuje, vyvrtá či vyvložkuje Váš starý komín.

No přece
Váše kominictví
z Hořic

Čištění komínů, kontrola spalinové cesty, vymetání

vydání zprávy o kontrole dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb

provádí kominík Zdeněk Škvrna

Kominik


Máchova 1312
Hořice v Podkrkonoší

777 304 652

www.kominik.zhoric.cz

 

Čištění komínů, kontrola spalinové cesty
a vydávání roční zprávy pro pojišťovnu.

 

Dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění.
Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

 

Každý provozovatel spotřebiče je povinen si
minimálně 1x ročně
nechat odpovědnou osobou zkontrolovat spalinovou cestu.

vystavená zpráva platí dvanáct měsíců od data vydání

Hasiči můžou uložit pokutu bylo-li zjištěno, že případný požár
byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností.
Stejně tak pojišťovna může v obdobném případě odmítnout
či zkrátit pojistné plnění.